Laatste pijler

Dinsdag zoekt begeleiders van cultuurverandertrajecten

Welkom bij dinsdag! Wij zijn een jong bedrijf in Amsterdam met tientallen jaren ervaring, dat zich richt op het vergroten van sociale en psychologische veiligheid, omdat we willen dat iedereen meedoet, meetelt, ertoe doet en gewaardeerd wordt. En omdat daarmee de beste resultaten worden behaald.

Andere pijlers

Podcast. Aanpak interne agressie en ongewenst gedrag

Voor het project van StAZ en SoFoKles hebben wij een podcast ontwikkeld die ingezet kan worden om het gesprek over sociale en psychologische veiligheid te stimuleren.

Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek?

Kun je je zo'n gesprek herinneren en weet je nog wat het met je deed? Welke gesprekken worden er bij jou vaak niet gevoerd? Door meer aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding en het voeren van goede gesprekken over verschillen en hoe daarmee binnen het team op een prettige manier om te gaan, wordt veel ongewenst gedrag voorkomen.

Dinsdag zoekt versterking!

Welkom bij dinsdag! Wij zijn een jong bedrijf in Amsterdam met tientallen jaren ervaring, dat zich richt op het vergroten van sociale en psychologische veiligheid, omdat we willen dat iedereen meedoet, meetelt, ertoe doet en gewaardeerd wordt. En omdat daarmee de beste resultaten worden behaald.

Het belang van fouten bespreekbaar maken

Onze collega Daan Blankenstijn deelt zijn inzichten over het belang van het maken van fouten en psychologische veiligheid op de werkvloer. Bij dinsdag kijken we vanuit vier pijlers naar de werksfeer om zo een veilig werkklimaat te creëren.

Radicale Openhartigheid

Sara van de Ven, een van onze medewerkers, deelt haar ervaringen over radicale openhartigheid en hoe dit kan bijdragen aan een betere samenwerking.

Judith aan het woord

‘Ik zie mijn collega’s vaker dan mijn vrienden. Dan is het toch heel fijn als ik goed met ze overweg kan.’ Dit is iets wat een vriendin laatst tegen me zei. We hadden het over werk, dat ons studentenleven nu toch echt voorbij is en wat dat met ons doet.

De dag van geluk

Gisteren was het maandag 20 maart, de dag van het geluk. Vandaag is het dinsdag. De dag dat de meeste overleggen gepland worden. Dat je moet zoeken naar een werkplek. Op dinsdag ga je aan de slag. Dan gebeurt het.

Sociaal veilig werken

Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?

Risico's en preventie

Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?

Ongewenst gedrag

Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?

Sociale veiligheid in de zorg

In opdracht van StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) en SoFoKles (Sociaal Fonds Kennissector) ondersteunt Dinsdag 10 algemene ziekenhuizen en alle UMC's bij het bevorderen van sociale veiligheid.

Afhandeling en nazorg

De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.

Aanleveren gebruikers

Instructie over het aanleveren van persoonsgegevens voor ons leermanagement systeem; mijn.dinsdag.nl