Privacy Verklaring en cookiebeleid


dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid respecteert uw privacy – we nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In dit beleid leggen we vast hoe we de informatie gebruiken die u aan ons doorgeeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid verwerkt uw persoonsgegevens teneinde:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen uit uw project te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en gebruikt, met een maximum van 5 jaar. Na verstrijken van deze maximale bewaartermijn worden de persoonsgegevens daadwerkelijk vernietigd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Met behulp van de analytische cookies ontvangen wij informatie over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s, het surfgedrag van gebruikers en/of de tijdsduur van een bezoek op aan de website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de website om deze zodoende te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat iemand als specifiek persoon heeft gedaan op de website.

Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies worden verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dinsdag.nl.  Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dinsdag. | de oplossing voor sociale en psychologische veiligheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dinsdag.nl.

Wijzigingen

Dit Privacy- Cookiebeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig onze Privacy Verklaring en cookiebeleid te bekijken.