Naar alle berichten
Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek?

Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek?

Dan hebben we het natuurlijk niet over het vluchtige 'Hoi, hoe gaat het?’-’Ja, goed! Met jou?’-gesprek. We hebben het over een gesprek waarin er écht naar elkaar geluisterd wordt, waarin je elkaar respecteert, waarin er vragen worden gesteld zonder te oordelen. Waarin er aandacht is voor andere perspectieven, zonder gelijk over de eigen ervaring te vertellen. Ook als je het niet met elkaar eens bent. Misschien juíst dan. Om elkaar te willen begrijpen, uit interesse en oog voor elkaar.

Kun je je zo'n gesprek herinneren en weet je nog wat het met je deed?

‘Goede gesprekken zijn belangrijk. En zeldzaam. We moeten meer met elkaar praten.’ Dit is wat we vaak horen in onze samenwerking met onze opdrachtgevers. In de dialoogsessies die we in onze projecten voeren gaan mensen met verschillende functies en vanuit verschillende organisatielagen met elkaar in gesprek. Het zijn soms mensen die veel met elkaar samenwerken, soms mensen die elkaar zelden zien. En vaak zijn ze positief verrast door het effect dat het gesprek op ze heeft.

Onze projecten gaan vaak over het bevorderen van sociale en psychologische veiligheid. De reden daarvoor is meestal om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daarbij wordt er binnen organisaties vaak gedacht aan tools en interventies zoals feedbacktrainingen, vertrouwenspersonen en het versterken van meldpunten. De focus ligt hier vooral op grensoverschrijdend gedrag en de afhandeling ervan. Dat zijn gesprekken over situaties waarin de grens overschreden is. Dan zijn goede gesprekken erg belangrijk.

Tijdens een dialoogsessie bij een van onze opdrachtgevers spraken we over het 'niet-gevoerde gesprek’. Dit zijn gesprekken die ervoor zorgen dat er betrokkenheid en onderlinge verbinding ontstaat. Gesprekken over ongemakkelijke, soms moeizame maar nog hanteerbare situaties. Maar ook gesprekken waar vaak geen tijd voor wordt vrijgemaakt. Gesprekken die waardevol zijn, maar in de hectiek van alledag niet plaatsvinden.

Welke gesprekken worden er bij jou vaak niet gevoerd?

Voeren we gesprekken over hoe we met elkaar om willen gaan, wat het effect is van wat we tegen elkaar zeggen? Hoe wordt er omgegaan met onderlinge verschillen van inzicht? Durven mensen te zeggen dat ze iets onprettig vinden en durven ze hun mening te uiten? Worden er complimenten gegeven en wordt er waardering naar elkaar uitgesproken?

Door meer aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding en het voeren van goede gesprekken over verschillen en hoe daarmee binnen het team op een prettige manier om te gaan, wordt veel ongewenst gedrag voorkomen.

Bij dinsdag stimuleren we goede gesprekken. Heb jij ook behoefte aan een goed gesprek op je werk? Wil je je meer verbonden voelen met je collega's? Stuur dan een mail naar info@dinsdag.nl voor meer informatie!

Meer berichten

20231017_Podcast_SoFoKles
Bericht 20230405
20230417_Het belang van fouten bespreekbaar maken
230403_radicale_openhartigheid