Ongewenst gedrag

Een sociaal veilige werkvloer biedt geen ruimte voor ongewenst gedrag. Als dat vertoond wordt, laat de reactie erop geen enkele twijfel bestaan over de ongewenstheid ervan.

Voor iedereen is duidelijk welk gedrag over de grens is, wat onacceptabel is of waar en wanneer er een norm niet wordt gerespecteerd. Denk hierbij aan uiteenlopende vormen van ongewenst gedrag als pesten, verwaarlozing, discriminatie, seksuele intimidatie en (verbale) agressie. 

Sociale steun

Het moet niet alleen duidelijk zijn voor degene die het gedrag vertoont, dat zijn of haar gedrag over de grens is. De collega die ermee wordt geconfronteerd moet ook weten dat omstanders, collega’s en leidinggevenden het gedrag herkennen en de ongewenstheid ervan onderkennen. Daardoor ontstaat sociale steun.

Het vermogen om diverse vormen van ongewenst gedrag te kunnen herkennen is cruciaal om het vervolgens ook te kunnen stoppen. Dat bewustzijn moet bij iedereen op elk niveau in de organisatie aanwezig zijn.

Dinsdag maakt onderscheid tussen de volgende niveaus:

  • Bestuur
  • Direct Leidinggevenden
  • Team
  • Persoonlijk

Dit kan uiteraard per organisatie verschillen.

In de afbeelding staat per niveau een aantal acties die je als organisatie kunt nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen.

 


 

Benieuwd naar wat we voor je organisatie kunnen betekenen?

Neem hieronder contact op of plan hier een vrijblijvend adviesgesprek van 15 minuten met één van onze adviseurs 

We helpen je graag op weg. 

 

Andere Pijlers

Pijler 1

Sociaal veilig werken

Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?

Pijler 2

Risico's en preventie

Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?

Pijler 4

Afhandeling en nazorg

De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.