Risico's en preventie

In een sociaal veilige werkomgeving is de kans op ongewenst gedrag en het ontstaan van sociaal onveilige situaties uiterst beperkt. Dit hangt samen met het aantal risicofactoren binnen een organisatie: de omstandigheden die de kans op ongewenst gedrag juist groter maken.

Hierbij kun je denken aan een hoge werkdruk, hiërarchie, rol -en taakonduidelijk, generatieverschillen en een sterk competitieve bedrijfscultuur. Door deze factoren te kennen, kun je het bewustzijn hierover vergroten en maatregelen treffen om de risico’s weg te nemen of te verkleinen. 

Risicofactoren

Voorbeelden van risicofactoren zijn:

  • Machtsstructuur en hiërarchie
  • Onderlinge afhankelijkheid
  • Werkdruk
  • Onderbezetting 
  • Generatieverschillen
  • Onduidelijkheid over procedures en rollen
  • Prestatiedruk 

Leren herkennen

Hoe meer aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van vaardigheden om risicofactoren en -momenten te herkennen en daar vervolgens ook goed mee om te gaan, hoe minder ongewenst gedrag er zal plaatsvinden. Op die manier ontstaat er een gemeenschappelijke, eenduidige en gedragen norm over wat voor gedrag wel en niet acceptabel is.

Iedereen binnen de organisatie heeft een eigen rol te vervullen bij het leren herkennen en het inventariseren van risicofactoren en de omgang hiermee.

 


 

Benieuwd naar wat we voor je organisatie kunnen betekenen?

Neem hieronder contact op of plan hier een vrijblijvend adviesgesprek van 15 minuten met één van onze adviseurs 

We helpen je graag op weg. 

 

Andere Pijlers

Pijler 1

Sociaal veilig werken

Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?

Pijler 3

Ongewenst gedrag

Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?

Pijler 4

Afhandeling en nazorg

De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.