Afhandeling en nazorg

Als voorkomen niet is gelukt, wordt genezen des te belangrijker. De wijze waarop een organisatie de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud geeft, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.

Laagdrempelig

Bij de afhandeling van incidenten gaat het om duidelijke en laagdrempelige procedures voor het melden van een incident, de wijze waarop dit wordt geregistreerd en hoe de opvang en nazorg zijn geregeld.

In dat kader is het belangrijk dat er begeleiding is voor zowel de melder als degene waarover wordt gemeld.  Ook voor hen heeft een melding impact en is een zorgvuldige afhandeling van belang.

Herstel van de verbinding

Voor Dinsdag is het doel van de afhandeling om samen te zoeken naar het herstellen van de verbinding tussen alle partijen zodat alle betrokkenen uiteindelijk weer samen veilig verder kunnen werken.

Het is belangrijk je te realiseren dat iedereen binnen de organisatie een rol heeft bij afhandeling en nazorg. Dinsdag maakt onderscheid tussen de volgende niveaus:

  • Bestuur
  • Direct Leidinggevenden
  • Team
  • Persoonlijk

Dit kan uiteraard per organisatie verschillen.

In de afbeelding staat per niveau aangegeven wat je als organisatie kunt ondernemen om de afhandeling van een incident en de nazorg voor alle betrokkenen in goede banen te leiden.

 


 

Is bij jou op het werk de nazorg wel goed geregeld?

Neem hieronder contact op en ervaar wat dinsdag voor jouw organisatie kan betekenen.

 

Andere Pijlers

Pijler 1

Sociaal veilig werken

Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?

Pijler 2

Risico's en preventie

Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?

Pijler 3

Ongewenst gedrag

Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?