Sociaal veilig werken

Aan de basis van sociaal veilig werken staan de visie, doelen en waarden van de organisatie. Om die te kunnen realiseren moeten mensen met elkaar samenwerken. Hoe ziet die samenwerking eruit? Hoe stimuleer je als organisatie dat mensen optimaal met elkaar samenwerken?

Het begint ermee dat je als organisatie een sociaal veilige werksfeer moet zien te creëren, waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, zichzelf durven zijn en het ook aandurven zichzelf te laten zien. Op een sociaal veilige werkvloer nemen medewerkers risico’s en zijn zij niet bang fouten te maken.

Een sociaal veilige omgeving leidt tot meer werkplezier en betrokkenheid. Maar het is zeker ook een middel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Sociale veiligheid leidt namelijk tot minder werk-gerelateerde gezondheidsklachten en psychische problemen (piekeren, slecht slapen, burn-out klachten en negatieve emoties). Er is minder verzuim en verloop. Mensen zijn meer toegewijd aan de organisatie en werken daardoor ook harder, waardoor de productiviteit verbetert.

Sociaal veilig op elk niveau

Elke individuele medewerker heeft een rol en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een sociaal veilige manier van werken. Het is belangrijk dat de organisatie deze gewenste manier van omgaan met elkaar op elk niveau stimuleert.

Dinsdag maakt onderscheid tussen de volgende niveaus:

  • Bestuur
  • Direct Leidinggevenden
  • Team
  • Persoonlijk

Dit kan uiteraard per organisatie verschillen.

In de afbeelding is per niveau een aantal thema’s aangegeven, waaraan je als organisatie aandacht kan geven om de sociale veiligheid op de werkvloer te vergroten.

 

 


 

Wil jij ook een sociaal veilige werksfeer?

Neem contact op en ervaar wat dinsdag voor jouw organisatie kan betekenen.

 

Andere Pijlers

Pijler 2

Risico's en preventie

Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?

Pijler 3

Ongewenst gedrag

Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?

Pijler 4

Afhandeling en nazorg

De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DINSDAG.

Mis niets. Schrijf je hier in om onze nieuwsbrief te ontvangen.
Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.