Laatste pijler

Sociaal veilig werken

Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?

Andere pijlers

Risico's en preventie

Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?

Ongewenst gedrag

Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?

Afhandeling en nazorg

De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.